logo
Podmienky prihlasovania Vašej fotky:

1. Ak máte viac fotiek, ktoré chcete prihlásiť, prihlásujte ich po jednej, aby uvedené údaje sedeli s nahadzovanou fotografiou.

2. Prihlasujte čisto fotografiu, ktorej autorom ste vy.

3. Fotka musí obsahovať urbanistické, architektonické prvky, alebo iné stavebné prvky ľudskej činnosti.

4. Prihlásením fotografie dávate súhlas na jej zobrazovanie sa na našej stránke, a to na pozadí, prípadne ako prezentačný materiál obce pri ponukách.


Autor - použite skutočné meno alebo autorský pseudonym:

Dátum fotenia:

Mesto, obec:
Kraj:

Okres:

Obec:

Určenie lokality - ulica, sídlisko: